Năng Lực Cốt Lõi Về Growth Team

Năng Lực Cốt Lõi Về Growth Team

Thị trường bán lẻ dự định sẽ trở lại nhộn nhịp vào tháng 10. Các doanh nghiệp B2C và bán lẻ cần chuẩn bị tối đa năng lực Digital Marketing & E-commerce để đẩy mạnh doanh số bán hàng cho cả 2 nhóm: Khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Các năng lực cốt lõi về một...
Customer Segmentation

Customer Segmentation

Thiết lập phân khúc khách hàng chiến lược (segmentation) chuẩn xác và phù hợp với chuẩn mực digital marketing, là bước đầu tiên và quan trọng bậc nhất trong Marketing hiện đại cho tất cả các ngành B2C, đặc biệt ngành bán lẻ đa kênh, thương mại điện tử. Hơn 90% doanh...