Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP

Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...
[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Ứng dụng CDP để tối ưu chi phí quảng cáo mùa cuối năm

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Ứng dụng CDP để tối ưu chi phí quảng cáo mùa cuối năm

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] 20/10 Để Phụ nữ Việt thấy được YÊU! – Use case cho thương hiệu mỹ phẩm

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] 20/10 Để Phụ nữ Việt thấy được YÊU! – Use case cho thương hiệu mỹ phẩm

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...