Marketing Automation là gì? Phân biệt CDP và Marketing Automation System. Doanh nghiệp nên ứng dụng như thế nào?

Marketing Automation là gì? Phân biệt CDP và Marketing Automation System. Doanh nghiệp nên ứng dụng như thế nào?

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...
Ứng dụng CDP vào chiến lược up-sales để tăng Customer Lifetime Value – (CLV) ngành bán lẻ và D2C

Ứng dụng CDP vào chiến lược up-sales để tăng Customer Lifetime Value – (CLV) ngành bán lẻ và D2C

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
Tối ưu chiến lược GROWTH trong bán lẻ & D2C với đòn bẩy dữ liệu khách hàng từ CDP

Tối ưu chiến lược GROWTH trong bán lẻ & D2C với đòn bẩy dữ liệu khách hàng từ CDP

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
3 bài toán lớn mà CDP sẽ giúp doanh nghiệp bán lẻ và D2C phục hồi doanh số cuối năm 2021

3 bài toán lớn mà CDP sẽ giúp doanh nghiệp bán lẻ và D2C phục hồi doanh số cuối năm 2021

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
Ưu tiên tối quan trọng của phân khúc khách hàng trong Marketing của bán lẻ và D2C

Ưu tiên tối quan trọng của phân khúc khách hàng trong Marketing của bán lẻ và D2C

Thị trường các ngành bán lẻ và D2C dự kiến sẽ vực dậy mạnh mẽ trong những tháng cuối năm sau giãn cách. Phân khúc khách hàng linh động (Dynamic segmentation) là một trong những phương pháp hiện đại giúp các nhà bán lẻ và D2C xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả, cá...