Chuyển đổi số các Doanh nghiệp Enterprise

Chúng tôi mang đến Nền tảng và Chuyên gia để giải quyết và chuyển đổi dữ liệu khách hàng - trải nghiệm và tăng tưởng doanh nghiệp.

Tư vấn DX & CX
Chúng tôi cung cấp các chuyên gia về DX và CX không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu để giúp chuyển đổi các hoạt động kinh doanh với đầy đủ các quy trình từ đánh giá đến tư vấn, lập chiến lược, triển khai và giám sát lộ trình thực hiện

#ProConsulting

Triển khai CDXP
Ứng dụng PrimeData CDXP (Saas, On-premise)
Kết hợp phát triển và tùy chỉnh CDXP cho các doanh nghiệp Enterprise hay tập đoàn
Đồng nhất dữ liệu khách hàng để xây dựng Tích hợp dữ liệu khách hàng (CDI) với các phần mềm nội bộ

#ScienceCDXP

Phân tích về Marketing
Với Phân tích khách hàng và Chiến dịch, chúng tôi giúp doanh nghiệp chẩn đoán và khám phá công thức tăng trưởng mới trong Tiếp thị, Hiệu suất bán hàng và đổi mới Sản phẩm.

#MarketingDataScience

Tăng trưởng Marketing
Với hệ sinh thái đã được chứng minh, PrimeData cung cấp dịch vụ triển khai và chiến lược tăng trưởng toàn diện với ROIM như cam kết

#MarketingService

NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC "PAIN POINTS"

1
Dữ liệu khách hàng rời rạc
Các kênh và công cụ bị phân mảnh
2
Duy trì và gia tăng LTV
Hoạt động marketing mơ hồ từ những điều không chắc chắn
3
Hiệu suất trên đa kênh
Khó khăn trong việc theo dõi và tối ưu hóa

Giải pháp của PrimeData

Unified Customer 360 View

Đồng nhất chân dung khách hàng 360 độ

Chia nhỏ phân khúc khách hàng

Personalization and Recommendations

Cá nhân hóa và đề xuất

Đối với thiết kế sản phẩm, tăng trưởng và trải nghiệm khách hàng

Omni-channel Marketing Automation

Tự động hóa tiếp thị đa kênh

Đúng thời điểm, đúng kênh, đúng thông điệp

Nền tảng dữ liệu và trải nghiệm khách hàng đầu cuối của PrimeData

Data Sources

Segmentation & Personalization

Experience Delivery

Server-side Data
 • Loyalty
 • Data lake
 • Cloud
Offline
 • Store POS
 • Wifi
 • AI Camera
Online
 • Website
 • Mobile Apps
 • eCommerce
 • Messaging (Facebook, Email)
 • OTT (Zalo)
Segmentation
 • Unified Customer 360
 • Micro-Segmentation
 • Predictive Models
Personalization
 • Personalization
 • Recommendation
 • Decision
Customer Behavior Discovery
 • Product & Customer Analytics
 • Dashboard
 • Self-served Analytics
Personalization
 • Predictions (Purchase, Churn, LTV, AOV,...)
 • Product & Content Recommendation
Omni-Channel Campaigns
 • Marketing Automation
 • Goal-based Campaigns
Data Feed SDK
Profile, Recommendation, Analytics feed to:
 • BI Analytics, DW
 • Business Apps (Contact Center, CRM, Sales)

Tối ưu cho các tính năng của các doanh nghiệp và lĩnh vực

Business Functions
Loyalty Program
Data Integration (CDI)
BI & Analytics
Growth Optimization
Personalization & Recommendation
Product & Service Innovation
Industries
O2O eCommerce New Retail
Finance & Banking
Media & Publishers
OTA booking (tour, hotel, flight,...)
Real Estates Hospitality
Food & Beverages