[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] 20/10 Để Phụ nữ Việt thấy được YÊU! – Use case cho thương hiệu mỹ phẩm

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] 20/10 Để Phụ nữ Việt thấy được YÊU! – Use case cho thương hiệu mỹ phẩm

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
[CDP thực chiến- Trải nghiệm POC] Lộ trình triển khai CDP mà PrimeData sẽ đem đến cho doanh nghiệp

[CDP thực chiến- Trải nghiệm POC] Lộ trình triển khai CDP mà PrimeData sẽ đem đến cho doanh nghiệp

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
Tối ưu chiến lược GROWTH trong bán lẻ & D2C với đòn bẩy dữ liệu khách hàng từ CDP

Tối ưu chiến lược GROWTH trong bán lẻ & D2C với đòn bẩy dữ liệu khách hàng từ CDP

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...